Warning: The magic method Members\Registry::__wakeup() must have public visibility in /customers/9/e/d/gereformeerdekerkkrabbendam.nl/httpd.www/wp-content/plugins/members/inc/class-registry.php on line 66 Actualiteit algemeen
dec 112014
 

KERST-INN

Vrijdag 19 december is er weer de jaarlijkse Kerst-Inn in het Trefpunt  te Krabbendam.  Aanvang 17.00 uur, kosten €15,-                                                    

Het wordt weer een gezellige middag met soep en een broodmaaltijd met daarnaast bijbellezing, muziek van Doede Sytsma, samenzang en een kerstverhaal. Verder zullen vier jongeren aan tafel bedienen, en uitleg geven over het project in Moldavië waaraan zij meewerken, o.a. aan de bouw van een kindertehuis. Voor dit doel zullen zij een collecte houden.

In verband met het maximum aantal toe te laten bezoekers (50) is reserveren noodzakelijk. Reserveren kan telefonisch vóór 13 december bij mevrouw Wilma Gispen, telefoon 0226-392487. Bezoekers uit het Angelapark worden vanaf 16.00 uur opgehaald. Zij kunnen zich opgeven bij mevrouw A. J. Rijnja-Wagemaker, telefoon 0226-390080.

ZONDAG VAN DE OECUMENE: DORST

 Op zondag 18 januari 2015 wordt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden,  georganiseerd door de Raad van kerken in Harenkarspel, om 10.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk ‘St. Jacobus de Meerdere’ in Tuitjenhorn.

Het thema voor dit jaar is ‘Dorst’. Centraal staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over levend water.Water is van levensbelang voor de mens. . Het water dat door de Samaritaanse vrouw wordt geput als een dagelijks terugkerende taak: dat is het water dat de dorst lest en de woestijn tot bloei brengt.Daarnaast is er het water dat Hijzelf geeft, opborrelend tot eeuwig leven. Het water dat Jezus geeft, is het water dat door de Geest van God werd bevrucht, het levende water waarin wij werden gedoopt. Dit water lest de dorst van ons geestelijk leven.

Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor en door jongeren uit de regio. Zij gaan op pad naar Moldavië om daar aan het werk te gaan. Zij zullen dit initiatief tijdens de dienst toelichten.

Voorgangers zijn pastoor Jan Berkhout van Tuitjenhorn, ds. Agnes Hana van Warmenhuizen, ds. Yvonne van Benthem van Dirkshorn, ds. Piet Monsma van Krabbendam en pastor Marion Bleeker van Waarland. Mariosé Huits uit Tuitjenhorn verzorgt het verhaal voor de kinderen en de kindernevendienst. Muzikale medewerking wordt verleend door het Kinderkoor uit Waarland en Enjoy uit Dirkshorn.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

 

okt 232014
 

Ontmoetingsavonden  op 27-10 en 10-11 van 20.00 –22.00 uur (uiterlijk)  in Het Trefpunt

Op maandagavond 27 oktober en op maandag 10 november wordt er in het Trefpunt een ontmoetingsavond gehouden. De twee horen eigenlijk bij elkaar, maar je kunt ze ook afzonderlijk bezoeken.

Het is de bedoeling dat we op de eerste avond met elkaar gaan praten over de vraag ‘hoe we de toekomst zien’. Er zijn in de wereld de laatste tijd  nogal wat ontwikkelingen die mensen bang maken. Stel dat je last hebt van zo’n angstig en verlammend gevoel over de toekomst, wat kun je daar dan aan positiefs tegenover zetten? Wat kun je aan positiefs bijdragen?

Daarover gaan we in gesprek met behulp van foto- taal. Je pakt een  foto die iets laat zien van datgene wat je beangstigt, en je pakt een foto die verwijst naar iets positiefs, dat je helpt om je niet te laten verlammen en deprimeren, maar een stuk vrolijker door de tijd te kunnen.

Op de ontmoetingsavond van 10 november vertel ik kort iets over het bijbelboek Openbaring.  Het boek van Johannes met zijn indrukwekkende visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, van tranen die worden afgewist, over doden die uit de klauwen van het kwaad en de dood worden gered.  Na de inleiding gaan we een stukje uit het boek Openbaring lezen en daarna met elkaar van gedachten wisselen wat dat visioen van licht dat de duisternis zal verjagen met ons doet en voor ons betekent.

De avonden kunnen goede voorbereiding zijn  op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de tijd van Advent (zie hierboven). Vanaf 19.45 uur is er koffie.

sep 112014
 

Winterwerk – Jaarthema: Wie ben je?

Het winterwerk staat dit seizoen nadrukkelijk in het teken van elkaar en anderen ontmoeten, samen ‘dingen’ delen,  naar elkaar luisteren en met elkaar praten. En samen iets gaan doen: Wie ben je? Waar sta je voor?  Jarenlang hebben we het erg druk gehad met zaken van organisatorische aard – die vaak te maken had met de toekomst van onze kerkgemeenschap. Om maar iets te noemen: in januari begon onze derde koster-beheerder na het vertrek van Henk en Ria Haaima. Met de komst van Wilma Gispen is de zaak weer aardig stabiel. Onze gebouwen zijn ondergebracht in een stichting. We weten hoe we als kerkgemeenschap verder willen – zolang mogelijk zelfstandig, in ons eigen gebouw, maar ondertussen wel samenwerken met omliggende gemeenten op terreinen waar je zelf te klein voor bent. En proberen contact te onderhouden met de omgeving, de mensen om je heen, die misschien geen kerklid zijn, maar met wie je samen leeft en als zodanig aan de samenleving bouwt. We willen geen in zichzelf besloten gemeenschap zijn.

Dit zijn eigenlijk allemaal punten, die ook al voorkwamen in het beleidsplan dat er lag, toen ik 6 jaar geleden al weer als predikant in Krabbendam e.o. mocht beginnen. Er is dus best een hoop gebeurd, er zijn een paar duidelijke lijnen uitgezet. Nu is het tijd om te stabiliseren en de kerkenraad vindt het daarom belangrijk dat nadruk te leggen op het samen bouwen aan de gemeenschap. Daarom liggen we nadruk op bezoekwerk en ontmoeting. Nadruk op het samen bespreken en delen van zaken waar je mee zit. Dingen waar je in je dagelijks leven mee te maken hebt. Ik noemde hierboven al het gevoel van angst en onmacht dat bij veel mensen leeft vanwege de ontwikkelingen in de wereld. Wat kun je daar als positiefs tegenover zetten? Delen helpt. Er bestaan niet voor niets gezegden als ‘Gedeelde vreugd is dubbele vreugd; en gedeelde smart is halve smart’. Wat het hebben  zorgen en verdriet hebt betreft,  ik ken iemand die een zoon verloren heeft – en zij zegt telkens weer: delen is helen. Ik geloof daarin en ik geloof dat God daarin ook werkzaam is. Hij zet mensen weer overeind. We kunnen met onze zorgen delen met elkaar, maar tegelijk ook met Hem. Iedereen weet hoe het op kan lucht, dat je bepaalde lasten kwijt kunt. Dan kun je weer verder.

Daarom organiseren we dit jaar weer ontmoetingsavonden. Er kunnen verschillende thema’s aan de orde komen – beslissend is wat u en wat jullie een belangrijk thema vinden om over te praten met elkaar. Denk  daar a.u.b. over na. Wanneer je een onderwerp of thema hebt, stuur het me per mail, leg het in mijn postvakje in de kerk, of vul het in op een van de papieren die op de startzondag 14 september om het Trefpunt zullen liggen (mijn e-mailadres: monsma.p@quicknet.nl).

Zelf hoop ik dit seizoen alle gemeenteleden weer een keer persoonlijk te bezoeken. Verder noemde ik al het idee om dit seizoen een gezellige bijeenkomst te houden met alle mensen die ‘iets doen’ in onze gemeenschap, de vrijwilligers – zodat je weet welk gezicht bij welke naar hoort. Er spannen zich veel meer gemeenteleden en niet-gemeenteleden met hart en ziel  in voor het reilen en zeilen van ons kerkje, dan je zondags tijden de viering ziet. Het is goed en gezellig, om elkaar dan op een andere moment en een andere manier te spreken.

Met de kindernevendienst willen we op een nog af te spreken datum een gezinsdienst houden. Waarschijnlijk gebeurt dit op Palmpasen,  29 maart 2015. Er komt een zangdienst – met Bert Huijbers die dan onder andere  mooie maar nog onbekende liederen uit het nieuwe liedboek gaat oefenen. En het ligt in de bedoeling samen kerkdiensten voor te bereiden. De onderwerpen komen vanzelf wel naar voren op de ontmoetingsavonden. Verder zal er – bij voldoende belangstelling – bijbelstudie worden georganiseerd.

Jongeren

In de maand juni hebben Wilma en ondergetekende met een aantal jongeren gesproken over hun wensen en behoeften inzake het winterwerk. Uit dat gesprek kwamen verschillende dingen naar voren. Samen een film kijken, bijvoorbeeld, of met een groep naar een ‘event’. Vorig jaar zijn er verschillende mensen mee geweest naar  ‘The Passion’, het lopen van de kruisweg van Jezus, dat wordt uitgezonden op de televisie. Theo de Graaf uit Dirkshorn had een bus geregeld.

Samen met Dirkshorn doen we ook allerlei activiteiten. Volgend jaar jullie is er een werkvakantie in Moldavië, voor jongeren van pakweg 14 tot en met in de 20. Op dit moment zijn er acht jongeren die er serieus over nadenken en daar zijn ook jongelui uit Krabbendam bij. Het hele seizoen door bereidt de groep zich voor op de reis en het werk. Want ze moeten de ‘vakantie’ zelf bekostigen. Daar werken ze voor, maar ze zoeken ook sponsors. We zullen nog wel van dit project horen. Hieronder vindt u een apart stukje informatie over deze werkvakantie.

In Dirkshorn draait ook een gespreksgroep voor jongeren van ongeveer 20 jaar en ouder. Die komt één keer in de twee weken op een dinsdagavond bij elkaar. Wie daarvoor belangstelling heeft: neem rustig contact met me op.

Werkvakantie Moldavië

Door de kerk van Dirkshorn wordt een werkvakantie georganiseerd. Een groep jongeren waarvan de jongste momenteel 14 is en de oudste 23 gaat in de zomervakantie van 2015 naar Moldavië. De groep vertrekt op  4 juli volgend jaar – en op dat moment moet je 15 jaar oud zijn. De precieze bestemming is op dit moment nog niet bekend,  maar daar neemt de groep een project op zich. Dat kan zijn bouwen of het organiseren van kinderactiviteiten. Veel kinderen in Moldavië verblijven lange tijd in een soort opvang, omdat hun beide ouders ver weg geld proberen te verdienen.

Maar  het gaat ook om ontmoeten, samenwerken, inspireren. Je ontmoet de lokale bevolking, je maakt kennis met een leven met veel minder luxe dan wij gewend zijn. En je leert andere jongeren beter kennen. Er wordt niet alleen gewerkt – er is ook tijd voor ontspanning.

Dit alles gebeurt onder de vlag van de christelijke organisatie Livingstone.  Livingstone regelt de reis. Er gaat ook een aantal ‘volwassenen’ mee.

De werkvakantie duurt 14 dagen en er zit een kostenplaatje aan vast. De reis kost zo’n €1200,- per persoon. Dat geld moet in de tussenliggende maanden verdiend worden. Bijvoorbeeld door acties en het zoeken van sponsoren.

De reis naar Moldavië zelf kost €1120,- en daar komen dan nog kosten bij voor inentingen, een paspoort als je dat nog niet hebt en een reisverzekering. Het zal in totaal gaan om een bedrag van rond de €1200, misschien wat meer – dat hangt af van hoe je verzekerd bent e.d.

Die sponsoracties en ook de reis zelf moeten  natuurlijk voorbereid worden. Daarom komt de groep 1 keer per maand bij elkaar – met het groepje volwassenen dat meegaat.  Er wordt van alle deelnemers gevraagd zich in te zetten voor die acties. Maar op die manier kun je samen een onvergetelijke ervaring realiseren.

Wanneer de reis door wil gaan, moeten er minimaal 8 jongeren mee. Je moet dat weten vóór 14 september. Maar er kunnen er mee bij!

Op woensdag 27 augustus was er in Dirkshorn een voorlichtingsavond door iemand van Livingstonereizen. Ik kreeg een erg goede indruk van de organisatie Zij hebben ervaring met Moldavië – het is een veilig land.  De organisatie heeft regelrecht contact met buitenlandse zaken: wanneer er iets mis is met de veiligheid in de regio, gaat de reis niet door – of wordt verplaatst. Veiligheid gaat voor alles. De goede aanpak blijkt ook uit de manier waarop de reisleiders uit onze omgeving worden gescreend  (dat moet goed zitten), de afspraken die gemaakt worden, de manier waarop de projecten worden uitgekozen (altijd dicht bij een goed ziekenhuis, om maar wat te noemen),en alles in overleg met een team van de landelijke kerk in Moldavië, waar ook een Nederlander deel van uitmaakt.

Meer informatie vind je op www.livingstonereizen.nl

Je kunt altijd contact opnemen met Laura Sytsma ( laurasytsma@gmail.com) of met ds. Yvonne van Benthem, beiden uit Dirkshorn   (yvonnevanbenthem@gmail.com). En uiteraard kun je ook bij ds. Monsma terecht (monsma.p@quicknet.nl of 0227-501508)

apr 152014
 

Toneelstuk: De tranen van mijn Vader, 25 april, om 20.00 uur in het Trefpint

In kader van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in de tijd voor 4 mei komt ds. Aart Mak uit Haarlem met zijn toneelgezelschap naar Krabbendam. Er wordt dan een kort stuk opgevoerd, dat betrekking heeft op de periode 1940-1945.  Veel mensen hebben dat niet meer meegemaakt, maar hun ouders wel. Het stuk heet daarom: De tranen van mijn vader. Naar aanleiding hiervan zal worden nagepraat onder leiding van ds. Aart Mak. Die de avond ook zal openen en inleiden.

De toegang is gratis. Aan het slot wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Vanaf 20.00 uur is de koffie klaar en om 20.15 begint de avond

 

Reisje Kremlin op zaterdag 24 mei

We gaan er weer een middag op uit! Tenminste, degenen die meewillen en meekunnen op zaterdagmiddag 24 mei. Dan worden we om 14.30 uur verwacht in het Hollandse Kremlin, in Nieuwe Niedorp. We krijgen een rondleiding door de tuin en langs de gebouwen en kunstwerken die daar de opgelopen decennia eigenhandig zijn gebouwd door Ger Leegwater. Daarna worden we door Mientje Leegwater getrakteerd op koffie met koek in één van de gebouwen op het terrein. Het bezoek duurt zo’n anderhalf uur. De kosten zijn (inclusief koffie en koek) €8,- per persoon.

U kunt zich opgeven bij ds. Monsma, 0227-501508 of monsma.p@quicknet.nl.

mrt 062014
 

De Belt van je levenbelt

Het verhaal van de Belt van je leven, gaat over Frits. Frits is bijzonder, hij leeft boven op een vuilnisbelt en leeft er ook van. Hij vindt wat eetbaars, soms spullen van waarde en hij vertelt erover. Wat is wel waardevol en wat niet. En wie bepaalt dat?

Frits heeft ook een mening, over van alles en nog wat en hij denkt overluid. Dit zijn soms verrassende uitspraken, de kleine dingen tussen mensen, maar ook de grote wereldproblemen.
Dit alles wordt versierd met eigentijdse liederen, gezongen door Enjoy en vrienden met begeleiding van het eigen combo. Een mooie vertelling in de dagen voor Pasen.

Frits vertelt zijn verhaal op boeiende wijze en Enjoy zingt hierover.

Komt dat zien en horen!

Zaterdag 5 april, 20.00 uur in de NH Kerk, Raadhuisstraat 5, 1746 BE  Dirkshorn
Zaterdag 12 april, 20.00 uur in de Grote Kerk, Markt  te Schagen
Zondag 13 april 2014, 10 uur in de Gereformeerde Kerk, Kerkpad 15, 1749 CW Krabbendam

Meer informatie is te vinden op: http://www.debeltvanjeleven.nl/

 Posted by at 7:18 pm
dec 122013
 

Actie plastic doppen

Een jongen uit Heerhugowaard is plotseling blind geworden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Zijn vrienden hebben een actie opgestart. Ze verzamelen plastic doppen. Doppen van melkpakken, frisdrankflessen, grote doppen van flacons met wasmiddelen enzovoort. Als ze maar van plastic zijn!

Wanneer de jongens een miljoen doppen bij elkaar hebben, kunnen ze die verkopen en is er  genoeg geld voor een blindengeleidehond voor hun vriend.

 Wij steunen die actie. In het Trefpunt bij de kerk staat een vat waar de doppen in kunnen. Voor de deur van het Trefpunt zetten we ook een bakje neer, waarin u de doppen kunt brengen.  – Spoel ze wel even om a.u.b., om wildgroei te voorkomen.

 

Stichting Mariëtte’s Childcare

 Actualiteit algemeen  Reacties uitgeschakeld voor Stichting Mariëtte’s Childcare
sep 122013
 

Jarenlang hebben we gecollecteerd voor het project Balimaya, voor kinderen in Afrika. Nu is er gekozen voor een nieuw project: de Stichting Mariëttes Children, dat we ‘Hanukka’ (licht) zullen noemen.  Het gaat opnieuw om steun aan hulpbehoevende kinderen, nu in Ghana.  De stichting heeft een onderkomen voor de kinderen gebouwd en is nu bezig met de bouw van een basisschool. Continue reading »

Winterwerk, Provider en Fietstocht op 6 oktober

 Actualiteit algemeen  Reacties uitgeschakeld voor Winterwerk, Provider en Fietstocht op 6 oktober
sep 122013
 

Winterwerk

Het komende seizoen zullen er een aantal bijzondere diensten worden gehouden die toegangelijk zijn voor mensen die ‘niet (meer) van de kerk’ zijn, –  maar op een andere manier gelovig en betrokken. Dat laatste komt veel voor. Ik merk dat met name rond begrafenissen. Van deze mensen heb ik de laatste jaren enorm veel geleerd. Daarom kwam de gedachte op om  een aantal van hen te benaderen om in het najaar samen een bijzondere viering voor te bereiden. De datum van deze bijeenkomst volgt later Een andere dienst die toegankelijk zal zijn voor wie maar wil noemde ik al: de hagepreek volgend jaar juni bij de ruïne van het kasteel Continue reading »