Warning: The magic method Members\Registry::__wakeup() must have public visibility in /customers/9/e/d/gereformeerdekerkkrabbendam.nl/httpd.www/wp-content/plugins/members/inc/class-registry.php on line 66 WINTERWERK 2014 / 2015
sep 112014
 

Winterwerk – Jaarthema: Wie ben je?

Het winterwerk staat dit seizoen nadrukkelijk in het teken van elkaar en anderen ontmoeten, samen ‘dingen’ delen,  naar elkaar luisteren en met elkaar praten. En samen iets gaan doen: Wie ben je? Waar sta je voor?  Jarenlang hebben we het erg druk gehad met zaken van organisatorische aard – die vaak te maken had met de toekomst van onze kerkgemeenschap. Om maar iets te noemen: in januari begon onze derde koster-beheerder na het vertrek van Henk en Ria Haaima. Met de komst van Wilma Gispen is de zaak weer aardig stabiel. Onze gebouwen zijn ondergebracht in een stichting. We weten hoe we als kerkgemeenschap verder willen – zolang mogelijk zelfstandig, in ons eigen gebouw, maar ondertussen wel samenwerken met omliggende gemeenten op terreinen waar je zelf te klein voor bent. En proberen contact te onderhouden met de omgeving, de mensen om je heen, die misschien geen kerklid zijn, maar met wie je samen leeft en als zodanig aan de samenleving bouwt. We willen geen in zichzelf besloten gemeenschap zijn.

Dit zijn eigenlijk allemaal punten, die ook al voorkwamen in het beleidsplan dat er lag, toen ik 6 jaar geleden al weer als predikant in Krabbendam e.o. mocht beginnen. Er is dus best een hoop gebeurd, er zijn een paar duidelijke lijnen uitgezet. Nu is het tijd om te stabiliseren en de kerkenraad vindt het daarom belangrijk dat nadruk te leggen op het samen bouwen aan de gemeenschap. Daarom liggen we nadruk op bezoekwerk en ontmoeting. Nadruk op het samen bespreken en delen van zaken waar je mee zit. Dingen waar je in je dagelijks leven mee te maken hebt. Ik noemde hierboven al het gevoel van angst en onmacht dat bij veel mensen leeft vanwege de ontwikkelingen in de wereld. Wat kun je daar als positiefs tegenover zetten? Delen helpt. Er bestaan niet voor niets gezegden als ‘Gedeelde vreugd is dubbele vreugd; en gedeelde smart is halve smart’. Wat het hebben  zorgen en verdriet hebt betreft,  ik ken iemand die een zoon verloren heeft – en zij zegt telkens weer: delen is helen. Ik geloof daarin en ik geloof dat God daarin ook werkzaam is. Hij zet mensen weer overeind. We kunnen met onze zorgen delen met elkaar, maar tegelijk ook met Hem. Iedereen weet hoe het op kan lucht, dat je bepaalde lasten kwijt kunt. Dan kun je weer verder.

Daarom organiseren we dit jaar weer ontmoetingsavonden. Er kunnen verschillende thema’s aan de orde komen – beslissend is wat u en wat jullie een belangrijk thema vinden om over te praten met elkaar. Denk  daar a.u.b. over na. Wanneer je een onderwerp of thema hebt, stuur het me per mail, leg het in mijn postvakje in de kerk, of vul het in op een van de papieren die op de startzondag 14 september om het Trefpunt zullen liggen (mijn e-mailadres: monsma.p@quicknet.nl).

Zelf hoop ik dit seizoen alle gemeenteleden weer een keer persoonlijk te bezoeken. Verder noemde ik al het idee om dit seizoen een gezellige bijeenkomst te houden met alle mensen die ‘iets doen’ in onze gemeenschap, de vrijwilligers – zodat je weet welk gezicht bij welke naar hoort. Er spannen zich veel meer gemeenteleden en niet-gemeenteleden met hart en ziel  in voor het reilen en zeilen van ons kerkje, dan je zondags tijden de viering ziet. Het is goed en gezellig, om elkaar dan op een andere moment en een andere manier te spreken.

Met de kindernevendienst willen we op een nog af te spreken datum een gezinsdienst houden. Waarschijnlijk gebeurt dit op Palmpasen,  29 maart 2015. Er komt een zangdienst – met Bert Huijbers die dan onder andere  mooie maar nog onbekende liederen uit het nieuwe liedboek gaat oefenen. En het ligt in de bedoeling samen kerkdiensten voor te bereiden. De onderwerpen komen vanzelf wel naar voren op de ontmoetingsavonden. Verder zal er – bij voldoende belangstelling – bijbelstudie worden georganiseerd.

Jongeren

In de maand juni hebben Wilma en ondergetekende met een aantal jongeren gesproken over hun wensen en behoeften inzake het winterwerk. Uit dat gesprek kwamen verschillende dingen naar voren. Samen een film kijken, bijvoorbeeld, of met een groep naar een ‘event’. Vorig jaar zijn er verschillende mensen mee geweest naar  ‘The Passion’, het lopen van de kruisweg van Jezus, dat wordt uitgezonden op de televisie. Theo de Graaf uit Dirkshorn had een bus geregeld.

Samen met Dirkshorn doen we ook allerlei activiteiten. Volgend jaar jullie is er een werkvakantie in Moldavië, voor jongeren van pakweg 14 tot en met in de 20. Op dit moment zijn er acht jongeren die er serieus over nadenken en daar zijn ook jongelui uit Krabbendam bij. Het hele seizoen door bereidt de groep zich voor op de reis en het werk. Want ze moeten de ‘vakantie’ zelf bekostigen. Daar werken ze voor, maar ze zoeken ook sponsors. We zullen nog wel van dit project horen. Hieronder vindt u een apart stukje informatie over deze werkvakantie.

In Dirkshorn draait ook een gespreksgroep voor jongeren van ongeveer 20 jaar en ouder. Die komt één keer in de twee weken op een dinsdagavond bij elkaar. Wie daarvoor belangstelling heeft: neem rustig contact met me op.

Werkvakantie Moldavië

Door de kerk van Dirkshorn wordt een werkvakantie georganiseerd. Een groep jongeren waarvan de jongste momenteel 14 is en de oudste 23 gaat in de zomervakantie van 2015 naar Moldavië. De groep vertrekt op  4 juli volgend jaar – en op dat moment moet je 15 jaar oud zijn. De precieze bestemming is op dit moment nog niet bekend,  maar daar neemt de groep een project op zich. Dat kan zijn bouwen of het organiseren van kinderactiviteiten. Veel kinderen in Moldavië verblijven lange tijd in een soort opvang, omdat hun beide ouders ver weg geld proberen te verdienen.

Maar  het gaat ook om ontmoeten, samenwerken, inspireren. Je ontmoet de lokale bevolking, je maakt kennis met een leven met veel minder luxe dan wij gewend zijn. En je leert andere jongeren beter kennen. Er wordt niet alleen gewerkt – er is ook tijd voor ontspanning.

Dit alles gebeurt onder de vlag van de christelijke organisatie Livingstone.  Livingstone regelt de reis. Er gaat ook een aantal ‘volwassenen’ mee.

De werkvakantie duurt 14 dagen en er zit een kostenplaatje aan vast. De reis kost zo’n €1200,- per persoon. Dat geld moet in de tussenliggende maanden verdiend worden. Bijvoorbeeld door acties en het zoeken van sponsoren.

De reis naar Moldavië zelf kost €1120,- en daar komen dan nog kosten bij voor inentingen, een paspoort als je dat nog niet hebt en een reisverzekering. Het zal in totaal gaan om een bedrag van rond de €1200, misschien wat meer – dat hangt af van hoe je verzekerd bent e.d.

Die sponsoracties en ook de reis zelf moeten  natuurlijk voorbereid worden. Daarom komt de groep 1 keer per maand bij elkaar – met het groepje volwassenen dat meegaat.  Er wordt van alle deelnemers gevraagd zich in te zetten voor die acties. Maar op die manier kun je samen een onvergetelijke ervaring realiseren.

Wanneer de reis door wil gaan, moeten er minimaal 8 jongeren mee. Je moet dat weten vóór 14 september. Maar er kunnen er mee bij!

Op woensdag 27 augustus was er in Dirkshorn een voorlichtingsavond door iemand van Livingstonereizen. Ik kreeg een erg goede indruk van de organisatie Zij hebben ervaring met Moldavië – het is een veilig land.  De organisatie heeft regelrecht contact met buitenlandse zaken: wanneer er iets mis is met de veiligheid in de regio, gaat de reis niet door – of wordt verplaatst. Veiligheid gaat voor alles. De goede aanpak blijkt ook uit de manier waarop de reisleiders uit onze omgeving worden gescreend  (dat moet goed zitten), de afspraken die gemaakt worden, de manier waarop de projecten worden uitgekozen (altijd dicht bij een goed ziekenhuis, om maar wat te noemen),en alles in overleg met een team van de landelijke kerk in Moldavië, waar ook een Nederlander deel van uitmaakt.

Meer informatie vind je op www.livingstonereizen.nl

Je kunt altijd contact opnemen met Laura Sytsma ( laurasytsma@gmail.com) of met ds. Yvonne van Benthem, beiden uit Dirkshorn   (yvonnevanbenthem@gmail.com). En uiteraard kun je ook bij ds. Monsma terecht (monsma.p@quicknet.nl of 0227-501508)

Sorry, the comment form is closed at this time.