okt 232014
 

Ontmoetingsavonden  op 27-10 en 10-11 van 20.00 –22.00 uur (uiterlijk)  in Het Trefpunt

Op maandagavond 27 oktober en op maandag 10 november wordt er in het Trefpunt een ontmoetingsavond gehouden. De twee horen eigenlijk bij elkaar, maar je kunt ze ook afzonderlijk bezoeken.

Het is de bedoeling dat we op de eerste avond met elkaar gaan praten over de vraag ‘hoe we de toekomst zien’. Er zijn in de wereld de laatste tijd  nogal wat ontwikkelingen die mensen bang maken. Stel dat je last hebt van zo’n angstig en verlammend gevoel over de toekomst, wat kun je daar dan aan positiefs tegenover zetten? Wat kun je aan positiefs bijdragen?

Daarover gaan we in gesprek met behulp van foto- taal. Je pakt een  foto die iets laat zien van datgene wat je beangstigt, en je pakt een foto die verwijst naar iets positiefs, dat je helpt om je niet te laten verlammen en deprimeren, maar een stuk vrolijker door de tijd te kunnen.

Op de ontmoetingsavond van 10 november vertel ik kort iets over het bijbelboek Openbaring.  Het boek van Johannes met zijn indrukwekkende visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, van tranen die worden afgewist, over doden die uit de klauwen van het kwaad en de dood worden gered.  Na de inleiding gaan we een stukje uit het boek Openbaring lezen en daarna met elkaar van gedachten wisselen wat dat visioen van licht dat de duisternis zal verjagen met ons doet en voor ons betekent.

De avonden kunnen goede voorbereiding zijn  op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de tijd van Advent (zie hierboven). Vanaf 19.45 uur is er koffie.