dec 132017
 

Wat is er mooier en wat is er beloftevoller dan de geboorte van een kind? Een kind, dat namelijk nog helemaal een onbeschreven blad is. Dat helemaal puur is. Een mensenkind, dat nog compleet vanaf het begin mag beginnen.

Nu is een kind altijd een kind van twee ouders, die wél een geschiedenis hebben. In een kind komen twee families bij elkaar met allebei hun eigen geschiedenis. En in elk van de ouders zijn toen zij tot ontstaan kwamen ook twee families bij elkaar gekomen. In die zin is een kind tegelijk een nieuw hoofdstuk in een boek, of in een reeks van boeken, dat allang bezig was geschreven te worden. In die zin is ook een pasgeboren kind nooit een onbeschreven blad, maar, zo zou je kunnen zeggen, torst het al vanaf het begin een zware lading aan geschiedenis met zich mee. We weten bijvoorbeeld hoe moeilijk kinderen van wie de ouders in de oorlog fout waren het vaak hebben gehad.

Daarom dat de vertellers van het Evangelie van Jezus Christus het zo belangrijk vinden om te benadrukken dat Jezus’ moeder maagd was. Ooit begon de menselijke geschiedenis met Adam en Eva, zo vertelt de Bijbel, en meteen ging het mis. De mens bleek en blijkt nog steeds vooral aan zichzelf te denken, wat leidt tot afgunst, strijd, oorlog, en misbruik van elkaar en van de wereld waarin we leven. Daar was een nieuw begin nodig, en wilde dit een écht nieuw begin zijn, dat zou het een begin moeten zijn opnieuw vanuit God zelf. Voor mij hoeft dit alles niet in biologische zin waar te zijn om toch waar te zijn, ook al sluit ik op het gebied van Gods mogelijkheden niets uit.

Nu is een nieuw kind altijd een wereld van nieuwe mogelijkheden, want ook als een kind lasten uit het familieverleden met zich meedraagt, zélf heeft het daar nog niet handelend in opgetreden en bovendien heeft een nieuwe generatie altijd de mogelijkheid van een compleet frisse blik.

Deze dingen komen mooi samen in het lied “Let’s make a baby king”, dat ik zelf ken van de Deense zangeres met de prachtige soulstem Hanne Boel (van de cd “Misty Paradise” uit 1994), maar wat naar ik nu zie geschreven is door Jesse Winchester.

 

Let’s make a baby King  (Laten we een baby Koning maken)

Let’s make him Lord of all  (Laten we hem Heer van alles maken)

 

Zoek het eens op op Spotify. Het is een nummer dat mij altijd weet te raken. En wat ben ik blij dat de kerstboodschap altijd weer mensen weet te raken. Dat het hoop oproept dat het toch nog wat kan worden met deze wereld, die nog steeds hopeloos verstrikt lijkt in zoveel destructieve processen. Ik schrijf ‘lijkt’, want Jezus staat ergens voor. Niet alleen was hijzelf een nieuw begin. Ook biedt hij ons een nieuw begin, doordat we de weg van de vergeving mogen gaan. Vergeving ontvangen en vergeving schenken en nieuwe wegen gaan. Dat is de manier om Gods zegen in ons leven te laten werken tot heil van heel het bestaan op aarde. Goede Kerst gewenst!

Jan Andries de Boer

nov 152017
 

Het is mijn opzet om op donderdag rondom de middag bezoeken te brengen en dan tussen 12.30 en 13.30 in Het Trefpunt te lunchen en daar ook beschikbaar te zijn voor klein overleg. Maar het regelmatige stramien dat ik het grootste deel van het seizoen 2017-18 heb aangehouden werkt nu niet meer. Soms breng ik bijvoorbeeld bezoeken op andere tijdstippen (ook al heeft het nog steeds mijn voorkeur het zoveel mogelijk op donderdag te houden). Maar ik ga natuurlijk niet speciaal naar Krabbendam om daar te lunchen. Ik doe het nu zo dat als ik op donderdag een of twee bezoeken breng, ik dit zoveel mogelijk rond het middaguur doe en dan eet ik inderdaad in de kerk. Maar ik ga, in elk geval voorlopig, niet meer aangeven wanneer ik er wel of niet ben. Het handigst is als u mij, indien u mij wilt spreken, even belt. Contactgegevens vindt u in de Trefwoord. Eventueel kunt ook een email sturen. Schrijf dan het volgende adres aan elkaar: jaa @ quicknet.nl.

Jan Andries de Boer

 

jul 182016
 

De openluchtdienst bij de Marlequi bij Warmenhuizen op zondag 17 juli was een groot succes!
Het thema was ‘Zaaien en oogsten’, het weer was prima en de band Half a Mile uit Zwolle speelde fantastisch.
Zie voor een fotoreportage onder ‘Fotoalbums’.

feb 122015
 

ONTMOETINGSAVONDEN op 16 februari en 16 maart in het Trefpunt van 17.00  tot 20.30 uur.

THE PASSION: zondagmiddag 22 maart om 16.00 in Schagerbrug. – Carpool!

Palmpasen 29 maart 10.00 uur: GEZINSDIENST in Krabbendam!

Verder informatie elders op deze site.

feb 122015
 

Wij zijn maar als de blaren in de wind,
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind.

En laten wij, omdat wij eenmaal zijn
Nu onze hoofden bij elkander neigen,
en wijl wij samen in ‘t oude waaien, zwijgen,

binnen een laatste droom gemeenzaam zijn.

Veel liefde ging verloren in de wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom, voor we elkander weer vergeten,
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind.”

 

In de NCRV-gids stond een paar weken terug dit oude gedicht van Roland Holst gelezen door Bastiaan Ragas. Hij was voor kerk in actie in Rwanda en zag daar naast het leed hoe mensen elkaar in liefde konden raken en bemoedigen. De liefde van moeders voor hun kinderen, de onbaatzuchtige inzet van velen heeft hem diep geraakt.

Hoe zit dat bij ons?

Hebben wij de moed en inzet om zacht voor een ander te zijn?

Juist in deze dagen waar wij de geboorte van het kindje Jezus vierden en onze dagen misschien wel gevuld waren met bezoekjes, eten , gezelligheid. Hadden wij voor ons zelf een rustpunt nodig om juist op deze dagen even de ellende van de wereld achter ons te laten? En daarin wat ruimte voor zachtheid konden maken?

Zacht zijn.

Dit komt voor mij naar buiten als ik een moeder met haar pasgeboren baby zie. De onbeschrijfelijke blik in haar ogen van puurheid en liefde die het kind omvatten alsof zij met deze blik wil zeggen, ik zal er voor je zijn. Je omringen met mijn onvoorwaardelijke liefde.

In het gedicht wordt er nog achter aan gevoegd  mijn kind. Deze zachtheid kunnen wij ons waarschijnlijk goed herinneren van onze eigen ouders ook al is het soms lang geleden en al zijn onze ouders niet meer op deze wereld. De warmte uit deze twee woorden zegt genoeg.

Zacht zijn zie ik ook in blikken van een pas verliefd stel die elkaar omvat en door dik en dun de ander wil steunen.

Zacht zijn hoor en zie je ook vaak in de omgang van en met broers en zusters. Je kan best wel eens boos op een broer of zus zijn maar als de ander iets over je broer of zus zegt dan sta je direct klaar om de ander te verdedigen.

Zacht zijn zie je in de ziekenhuizen waar het personeel er van alles aan doet om de ander het leven te veraangenamen. Of in de hospice huizen waar vele vrijwilligers de stervenden ondersteunen en bijstaan

Zacht zijn is dat voor de ander klaar staan in een onvoorwaardelijk geven waar je niets van de ander terug verwacht? Dit zal voor ons best wel eens een levensopdracht kunnen wezen maar vaak zo moeilijk om dit te volbrengen.

 

Een oordeel hebben wij al vaak op het puntje van onze tong leggen, wij uiten kritiek zonder echte naar de ander te willen of kunnen luisteren. Wij zijn gehaast en hebben geen rust en tijd om ons om de ander te bekommeren.

Hoe komt het nu dat het zo moeilijk is om zacht voor de ander te zijn?

Misschien ligt het wel in ons onvermogen om zacht voor ons zelf te zijn.

Hebben wij de laatste weken rustpuntjes ingelast of waren wij zo druk met het zorgen voor de ander dat wij er zelf bij inschoten. Druk, druk, druk. Geen adempauze

 

Het oordeel naar onszelf is vaak de hardste noot om te kraken. Het goed willen doen en ons perfectionisme zijn hierbij grote valkuilen  waar wij ons zelf veroordelen en de grond inboren.

Als wij geen begrip voor ons zelf kunnen op brengen hoe kunnen wij dit dan naar de ander doen?

Durven wij kwetsbaar te zijn naar de ander en vertellen waarmee wij bezig zijn ? Te vertellen wat ons pijn doet, waar wij moeite mee hebben, te zeggen met goede woorden wat ons dwars zit/ Of vinden wij dat wij sterk moeten zijn en zelf alles moeten oplossen

Staan wij zonder grenzen voor de ander klaar en geven wij ons zelf geen aandacht. Gaan wij door tot het uiterste en geven wij pas op als ons lichaam niet meer wil of vinden wij onszelf zo belangrijk en zijn wij bang om ons zelf te kort te doen en is ons levensmotto ikke, ikke ikke en de rest kan stikken.

Een ander moeilijk punt kan ook nog zijn dat je wel zacht voor de ander wil zijn maar de ander is op dat moment door welke oorzaak ook niet in staat om je zachtheid en liefde te ontvangen. Wat kan het dan moeilijk zijn om op deze weg door te gaan. Ikzelf denk best wel eens  nou dan maar niet. Maar hoe ga ik er dan mee om 

Vragen vragen waar ik niet een twee drie een antwoord op heb, maar in de nadagen van Kerst waar wij herinnerend werden aan de grootste vorm van zacht zijn voor elkaar. Jezus die op aarde kwam om ons voor te leven wat zachtheid voor jezelf en de ander kan betekenen.

Ik hoop van harte dat u de komende dagen even rust en tijd heeft om zacht voor u zelf te zijn en het gedicht tot inspiratie kan zijn voor 2015

 

Veel liefde ging verloren in de wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom, voor we elkander weer vergeten,
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind.”

dec 112014
 

KERST-INN

Vrijdag 19 december is er weer de jaarlijkse Kerst-Inn in het Trefpunt  te Krabbendam.  Aanvang 17.00 uur, kosten €15,-                                                    

Het wordt weer een gezellige middag met soep en een broodmaaltijd met daarnaast bijbellezing, muziek van Doede Sytsma, samenzang en een kerstverhaal. Verder zullen vier jongeren aan tafel bedienen, en uitleg geven over het project in Moldavië waaraan zij meewerken, o.a. aan de bouw van een kindertehuis. Voor dit doel zullen zij een collecte houden.

In verband met het maximum aantal toe te laten bezoekers (50) is reserveren noodzakelijk. Reserveren kan telefonisch vóór 13 december bij mevrouw Wilma Gispen, telefoon 0226-392487. Bezoekers uit het Angelapark worden vanaf 16.00 uur opgehaald. Zij kunnen zich opgeven bij mevrouw A. J. Rijnja-Wagemaker, telefoon 0226-390080.

ZONDAG VAN DE OECUMENE: DORST

 Op zondag 18 januari 2015 wordt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden,  georganiseerd door de Raad van kerken in Harenkarspel, om 10.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk ‘St. Jacobus de Meerdere’ in Tuitjenhorn.

Het thema voor dit jaar is ‘Dorst’. Centraal staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over levend water.Water is van levensbelang voor de mens. . Het water dat door de Samaritaanse vrouw wordt geput als een dagelijks terugkerende taak: dat is het water dat de dorst lest en de woestijn tot bloei brengt.Daarnaast is er het water dat Hijzelf geeft, opborrelend tot eeuwig leven. Het water dat Jezus geeft, is het water dat door de Geest van God werd bevrucht, het levende water waarin wij werden gedoopt. Dit water lest de dorst van ons geestelijk leven.

Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor en door jongeren uit de regio. Zij gaan op pad naar Moldavië om daar aan het werk te gaan. Zij zullen dit initiatief tijdens de dienst toelichten.

Voorgangers zijn pastoor Jan Berkhout van Tuitjenhorn, ds. Agnes Hana van Warmenhuizen, ds. Yvonne van Benthem van Dirkshorn, ds. Piet Monsma van Krabbendam en pastor Marion Bleeker van Waarland. Mariosé Huits uit Tuitjenhorn verzorgt het verhaal voor de kinderen en de kindernevendienst. Muzikale medewerking wordt verleend door het Kinderkoor uit Waarland en Enjoy uit Dirkshorn.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.