dec 112014
 

KERST-INN

Vrijdag 19 december is er weer de jaarlijkse Kerst-Inn in het Trefpunt  te Krabbendam.  Aanvang 17.00 uur, kosten €15,-                                                    

Het wordt weer een gezellige middag met soep en een broodmaaltijd met daarnaast bijbellezing, muziek van Doede Sytsma, samenzang en een kerstverhaal. Verder zullen vier jongeren aan tafel bedienen, en uitleg geven over het project in Moldavië waaraan zij meewerken, o.a. aan de bouw van een kindertehuis. Voor dit doel zullen zij een collecte houden.

In verband met het maximum aantal toe te laten bezoekers (50) is reserveren noodzakelijk. Reserveren kan telefonisch vóór 13 december bij mevrouw Wilma Gispen, telefoon 0226-392487. Bezoekers uit het Angelapark worden vanaf 16.00 uur opgehaald. Zij kunnen zich opgeven bij mevrouw A. J. Rijnja-Wagemaker, telefoon 0226-390080.

ZONDAG VAN DE OECUMENE: DORST

 Op zondag 18 januari 2015 wordt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden,  georganiseerd door de Raad van kerken in Harenkarspel, om 10.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk ‘St. Jacobus de Meerdere’ in Tuitjenhorn.

Het thema voor dit jaar is ‘Dorst’. Centraal staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over levend water.Water is van levensbelang voor de mens. . Het water dat door de Samaritaanse vrouw wordt geput als een dagelijks terugkerende taak: dat is het water dat de dorst lest en de woestijn tot bloei brengt.Daarnaast is er het water dat Hijzelf geeft, opborrelend tot eeuwig leven. Het water dat Jezus geeft, is het water dat door de Geest van God werd bevrucht, het levende water waarin wij werden gedoopt. Dit water lest de dorst van ons geestelijk leven.

Tijdens de dienst zal er worden gecollecteerd voor en door jongeren uit de regio. Zij gaan op pad naar Moldavië om daar aan het werk te gaan. Zij zullen dit initiatief tijdens de dienst toelichten.

Voorgangers zijn pastoor Jan Berkhout van Tuitjenhorn, ds. Agnes Hana van Warmenhuizen, ds. Yvonne van Benthem van Dirkshorn, ds. Piet Monsma van Krabbendam en pastor Marion Bleeker van Waarland. Mariosé Huits uit Tuitjenhorn verzorgt het verhaal voor de kinderen en de kindernevendienst. Muzikale medewerking wordt verleend door het Kinderkoor uit Waarland en Enjoy uit Dirkshorn.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.