sep 122013
 

Winterwerk

Het komende seizoen zullen er een aantal bijzondere diensten worden gehouden die toegangelijk zijn voor mensen die ‘niet (meer) van de kerk’ zijn, –  maar op een andere manier gelovig en betrokken. Dat laatste komt veel voor. Ik merk dat met name rond begrafenissen. Van deze mensen heb ik de laatste jaren enorm veel geleerd. Daarom kwam de gedachte op om  een aantal van hen te benaderen om in het najaar samen een bijzondere viering voor te bereiden. De datum van deze bijeenkomst volgt later Een andere dienst die toegankelijk zal zijn voor wie maar wil noemde ik al: de hagepreek volgend jaar juni bij de ruïne van het kasteel

Wanneer hebben we weer eens een uitje, hoorde ik voor de vakantie. Inderdaad, het laatste uitje was al weer twee jaar terug. Bij voldoende belangstelling regel ik een excursie naar het Kremlin van Nederland. Dat ligt aan de weg van Middenmeer naar Krabbendam, tussen Nieuwe Niedorp en Winkel. Laatst was daar een open dag, ik was aanwezig en heb mijn ogen uitgekeken. De toegang is €2,50 p.p en wanneer je €5,- neerlegt krijg je ook nog een keer een kopje koffie met gebak. Er komt een intekenlijst in het Trefpunt te hangen, of mail me/bel me op. De datum – indien mogelijk op een zaterdag – komen we nader overeen.

Begin 2014 worden gespreksavonden gehouden over de vraag ‘wat kun je met je geloof in de praktijk  van alledag’ (zie hieronder)

We zijn ook van harte welkom bij diverse activiteiten die georganiseerd worden door de PKN-kerken in Dirkshorn, Warmenhuizen  en Schagen. Het afgelopen voorjaar is er met genoemde gemeenten besloten tot een stukje samenwerking op het gebied van toerusting. Informatie daarover vindt u t.z.t. in dit blad of op het prikbord in Trefpunt of op de website.

Verder gaan we het komende seizoen hard aan de slag met het onderbrengen van onze gebouwen in een stichting, waardoor we als gemeenschap langer kunnen  bestaan en de prachtige gebouwen hun functie kunnen behouden voor kerk en dorp.

Spiritualiteit: Wat kun je met je geloof?

Geloven is leven met God: maar hoe doe je dat? En wat heb je er aan in je bestaan van alledag? Door de eeuwen heen zijn manieren ontwikkeld om in contact met God te komen, waardoor er een bepaald licht gaat schijnen in het dagelijks leven. Dat doet een mens goed. Een stil moment voor een werkdag kan er al voor zorgen dat je niet door het werk geleefd wordt. Meditatief lezen van een bijbeltekst helpt je van stress af. Gebed kan je leven in een ander licht stellen, waardoor datzelfde leven met zijn ups en downs gemakkelijker wordt. Lichter, ook in de betekenis van minder zwaar.

Het is onwaarschijnlijk simpel, maar het werkt. Of beter: God werkt. Door de stroom van liefde en energie die van Hem uitgaat komt je leven in een nieuw licht te staan.De voorbeelden die ik noemde zijn maar een paar eenvoudige dingen die je in de praktijk van alledag kunt doen met ‘het geloof’ als een manier van leven. Oftewel over spiritualiteit. Om daar wat verder met elkaar over na te denken en er samen over te praten heb ik een twaalftal boekjes van Anselm Grün weten te bemachtigen. Spiritualiteit is leven vanuit de Geest (=spiritus) op aarde. Niet zweverig, niet wereldvreemd. Het gaat om een manier van leven die je in contact brengt met de Bron, de stroom van Gods liefde, die je verfrist en vernieuwt.

Uit dat boekje van Grün kunnen we een stukje lezen. Bijvoorbeeld over de zaligsprekingen van Jezus, dat is volgens Grün de weg naar geluk en zinvol leven die Jezus wijst.  Bijvoorbeeld wanneer hij zegt: Gelukkig die zachtmoedig zijn. Wat bereik je met ‘zachtmoedigheid’ in onze maatschappij? Naar aanleiding daarvan gaan we enkele avonden met elkaar praten over de vraag wat je aan je geloof kunt hebben.

Wat kunnen we dan verwachten? Grün zegt aan het eind van zijn boekje: ‘Christelijke spiritualiteit reikt ons vormen aan, die ons helpen dichter bij onszelf te komen’. Bij wie we werkelijk zijn. ‘Maar ze daagt ons ook uit om op anderen af te stappen. Ze wijst ons de weg hoe ons dagelijks leven kan slagen, hoe we kunnen werken zonder uitgeput te raken hoe we ons kunnen verhouden tot conflicten in het leven zonder op te branden’.

De avonden worden gehouden in het begin van 2014. Wie belangstelling heeft kan zich opgeven via een intekenlijst in het Trefpunt of door telefonisch of via de mail contact met me (ds. Monsma) op te nemen.

Fietstocht Raad van Kerken  6 oktober

 Dit jaar bestaat de Raad van Kerken Harenkarspel 20 jaar. Op 11 september 1993 werd de oprichting van de Raad feestelijk gevierd. De oprichtingsakte werd destijds getekend door vertegenwoordigers van de RK kerken van Tuitjenhorn, Waarland en Warmenhuizen, de Hervormde Gemeenten van Dirkshorn en Warmenhuizen, de Gereformeerde kerken van Dirkshorn en Krabbendam.

In die 20 jaar is er door de Raad veel georganiseerd. Natuurlijk is er de oecumenische viering in de Week van de Eenheid. Daarnaast zijn er verspers gehouden, lezingen georganiseerd, een 40-dagenkalender uitgegeven, gespreksgroepen geïnitieerd rond een vormingsprogramma, Bijbel-creatief werd gehouden etc. Door het wegvallen van dominees, pastores en vrijwilligers is het helaas steeds moeilijker geworden om activiteiten te organiseren.

Toch willen wij dit feest niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert de Raad van Kerken op zondag 6 oktober een fietstocht langs de 7 kerken van de voormalige gemeente Harenkarspel. In de Week van de Eenheid in januari 2014 wordt een bijzondere oecumenische viering georganiseerd, waarover nu nog niets gezegd kan worden.

Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de fietstocht op zondag 6 oktober. Vanaf 13.00 uur zijn de kerken geopend en kunt u vanuit uw woonplaats starten. De route voert u langs de 7 kerken, die allen open zijn tot 17.00 uur en waar u eventueel kunt rondkijken en een kopje koffie kunt drinken. De tocht is ongeveer 25 km lang en kan natuurlijk ook per auto worden afgelegd.

Wij hopen u te mogen begroeten op zondag 6 oktober bij de fietstocht t.g.v. het 20 jarig bestaan van de Raad van Kerken Harenkarspel. Op alle startpunten is een routebeschrijving aanwezig.